Økning i utbytteskatten fra 2016

Økning i utbytteskatten fra 2016
Regjeringen foreslår økning i skatt på utbytte. Er det lurt å utbetale utbytte i 2015?

Det fremlagte forslag til statsbudsjett inneholder vesentlige endringer i beskatning av selskap og selskapets personlige aksjonærer. Selskapsskatten er foreslått nedsatt fra 27% til 25% fra 2016. Det samme gjelder nettoskatten for personlige skatteytere. Som motvekt til denne reduksjonen er det foreslått en økning i utbytteskatten for personlige aksjonærer. For 2015 er skatt på utbytte på personlig aksjonær 27% mens det i 2016 vil bli 28,75% hvis regjeringens forslag blir vedtatt.  Det er også lagt fram et forslag til skattereform der skattesatsen skal nedjusteres til 22% mot en enda høyere skatt på utbytte til personlige aksjonærer.  Regjeringen foreslår i sin skattereform en skattesats på utbytte til personlige aksjonærer helt opp i 31,68 %.  For selskap som har opparbeidet fri egenkapital gjennom tidligere beskattet overskudd vil det derfor være gunstig skattemessig for aksjonæren å ta ut utbytte i løpet av 2015 hvis en uansett har tanker om å ta ut utbytte på kort sikt. Forøvrig må selskapets likviditet og kapitalbehov vurderes om en vil dele ut utbytte nå og ta kostnaden med å betale litt mindre utbytteskatt i dag eller beholde midlene i selskapet og betale litt høyere utbytteskatt i fremtiden.

 

Gitt ett eksempel på NOK 100.000 i opparbeidet fri egenkapital som kan deles ut til utbytte nå i 2015 vil følgende skatt påløpe på utdeling av utbytte på aksjonærens hånd hvis regjeringas forslag til statsbudsjett og skattereform blir vedtatt:

 

 

2015

 

2016

Framtid ?

Utbytte i NOK

100 000

100 000

100 000

Skatteprosent på utbytte

27 %

28,75 %

31,68 %

Utbytteskatt i NOK

27 000

28 750

31 680

Økning i utbytteskatt

0

1 750

4 680

 

Som en kan se vil det være skattemessig lønnsomt å ta ut utbytte fra et aksjeselskap nå i 2015 hvis selskapet har opparbeidet fri egenkapital som kan deles ut og det uansett er planlagt utdelt utbytte på kort sikt. For at det skal være lønnsomt er det en forutsetning at regjeringens forslag blir vedtatt i Stortinget.

Seljord Rekneskapsservice hjelper deg med å vurdere hva som kan være riktig for deg.